De juf is een master

Afbeelding

Paulien Knol M.Ed.

Mijn inspanningen zijn niet voor niets geweest, ik ben nu officieel ‘Master of Education’. De opleiding was even wennen. Het was voor mij een tweede natuur geworden om moeilijke zaken in begrijpelijke taal uit te leggen, maar in mijn essays werd een academische schrijfstijl verwacht en moest ik mijn woorden vaak op een goudschaaltje wegen voordat ik ze durfde op te schrijven.

Het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek vond ik niet het makkelijkste, maar wel het meest bevredigende onderdeel van de master-opleiding. Vooral ook omdat het resultaat goed ontvangen werd door praktijkbegeleiders in zorginstellingen, door mijn onderwijscollega’s en gelukkig ook door de leerlingen.

In het moderne beroepsonderwijs moeten leerlingen telkens aantonen over bepaalde competenties (vaardigheden) te beschikken. Die competenties leren ze onder meer in de praktijk tijdens hun stages. Een probleem is hoe die competenties op een betrouwbare manier beoordeeld kunnen worden, want daar heeft elke praktijkbegeleider en docent een eigen mening over. Om deze reden heb ik samen met de praktijk alle competenties die bij een leerjaar horen in één tabel gezet, met voor elke competentie een beschrijving van de eisen op drie niveau’s: beginner, gevorderd en expert. Uit mijn onderzoek bleek vervolgens dat dit een objectieve beoordeling bevorderde en dat de leerlingen beter snapten wat er van hen werd verwacht.

Voor meer informatie over de competentiematrix verwijs ik naar mijn artikel ‘Een competent oordeel over competenties’ in de Canon Beroepsonderwijs van ECBO:
klik hier voor het artikel.