Meer hoogopgeleide verpleegkundigen nodig in verpleeghuizen

Verpleegkundige met vriendelijke seniorHet is momenteel niet leuk om bestuurder bij een zorginstelling te zijn. Van de overheid moeten bestuurders vorm geven aan een veranderend beleid met een krap budget en aan de andere kant worden ze door diezelfde overheid hardhandig op de vingers getikt als ze nog niet aan een overmaat aan regels voldoen. Ook Florence in Den Haag staat op de zwarte lijst van de inspectie en de Volkskrant publiceerde op 9 augustus een interview met zorgbestuurder Ben van Gent. Op de vraag waarom cliënten van Florence momenteel niet de juiste zorg kunnen krijgen antwoordde hij: “Omdat we niet genoeg hoogopgeleid personeel hebben. We hebben honderd vacatures uitstaan, maar het is geen populair specialisme onder studenten”.
Ik ben het op dit punt met Van Gent eens. Ook ik merk dat verpleeghuizen een lage status hebben in de ogen van MBO stagiaires en afgestudeerde verpleegkundigen en dat zal bij HBO-ers niet minder zijn. Hun beeld van verpleeghuizen is 1) eentonig, 2) lichamelijk zwaar, en 3) weinig technisch uitdagend. Het zal lastig zijn om die beeldvorming een positieve wending te geven, juist omdat er in deze instellingen nog weinig verpleegkundigen met een hogere opleiding rondlopen. En tijdens stages zal de negatieve beeldvorming vaak worden bevestigd.

Een toelichting op de beeldvormingsaspecten:
1. Bij eentonig wil ik opmerken dat elk werk routinematige taken bevat. In een verpleeghuis is minder verloop onder de patiënten dan in een ziekenhuis en dan kan je de reacties van patiënten soms woordelijk voorspellen. Die eentonigheid kan je zelf verminderen door je meer te verdiepen in de zorgvrager, zowel in zijn ziektebeelden als in zijn leven en toekomstmogelijkheden. Een andere oplossing kan zijn om te rouleren zodat je niet elke dag dezelfde patiënten krijgt. Dat voorkomt tevens blinde vlekken bij langdurige zorg: door dagelijks contact zie je soms de veranderingen niet meer.
2. Ziekenhuizen bieden relatief snelle, dynamische zorg. Patiënten worden opgenomen, behandeld en gaan weer naar huis. In verpleeghuizen is er meer basiszorg waardoor het werk lichamelijk zwaar kan zijn. Maar dat hoeft niet als de organisatie op orde is en patiënten waar nodig met hulpmiddelen of met een collega verplaatst kunnen worden. En dan mag men collega’s er best op aanspreken als zij hun rug onnodig belasten terwijl er 20 meter verderop een tillift klaar staat.
3. Leerlingen hechten altijd (te) veel waarde aan verpleegtechnisch handelen en het klopt dat dit aspect in verpleeghuizen minder uitdagend is. De uitdaging ligt natuurlijk in de essentie van de verpleegkunde: op een efficiënte en effectieve wijze de totale zorg bieden aan de zorgvrager. De daarvoor benodigde vaardigheden zijn observeren, signaleren en analyseren. Voor deze vaardigheden is een HBO-denkniveau gewenst.
Het is van groot belang dat het niveau van de verpleging snel omhoog gaat. Ik ken verpleeghuizen die op papier een uitstekende visie uitdragen, maar deze niet operationeel kunnen maken door gebrek aan geschikt personeel.

Wat kunnen verpleeghuizen doen om meer hoog opgeleid personeel te krijgen?
Mijn advies is om te beginnen met het creëren van betere stageplaatsen. Hierboven heb ik laten zien waarom stagiaires bij voorkeur niet kiezen voor het verpleeghuis. En als ze er binnenkomen dan worden ze door een tekort aan personeel vaak volledig ingezet voor verzorgende werkzaamheden en is er weinig tijd voor verdieping van hun verpleegkundige competenties. Maak die stages uitdagender!
Daarnaast kan er wellicht samen met de opleidingen worden geprobeerd om het dynamische karakter van de zorg in de verpleeghuizen onderdeel van de beeldvorming te maken.
Tenslotte vraag ik mij bij honderd onvervulde vacatures af hoe die er uit zien. Is de functieomschrijving aantrekkelijk, worden de doorgroeimogelijkheden vermeld, worden er voldoende uren en een vast contract geboden? En last but not least, wordt er een bij de functie passend salaris geboden?

Mijn korte-termijnbijdrage aan de oplossing bestaat uit de volgende oproep:
Wil je als goede verpleegkundige een nuttige bijdrage leveren aan veranderingen in de zorg? Wil je graag mensen met veel levenservaring helpen tijdens de laatste fase van hun leven? En heb je bovendien oog voor het geheel van lichamelijke, psychische en sociale ongemakken bij zorgvragers? Overweeg dan een baan in een verpleeghuis!

Een Finse instelling voor ouderenzorg

Finland OuderenzorgHet bezoek aan een verpleeg- en verzorgingshuis in Jyväskylä vormde een interessant onderdeel van de reis naar Finland waar ik de vorige keer over blogde. In deze instelling kunnen ook ouderen zonder verzorging wonen en dat was een vrij nieuw concept voor Finland. Deze ‘ouderen’ blijken al vanaf 55 jaar welkom te zijn in een kamer op de hogere verdiepingen. De ouderen mèt zorg zijn voornamelijk op de begane grond gehuisvest; hier liggen ook de noodzakelijke voorzieningen. Opmerkelijk is dat de Nederlandse overheid gecentraliseerde verzorging wil afschaffen terwijl er in Finland juist ruimte ontstaat om deze zorg naar de instellingen te verplaatsen.

Ik vind het een vreemd idee dat ik er over niet al te lange tijd zelf een kamer zou kunnen huren, gelet op de leeftijdsgrens. Dat is overigens geen aantrekkelijke optie omdat ik de kamers erg klein vind. Daar staat als pluspunt tegenover dat er naar goed Fins gebruik een sauna in het gebouw aanwezig is. En dat lijkt me dan weer heerlijk.

Er was in het huis veel personeel aanwezig in vergelijking met de Nederlandse situatie. Ik kan me voorstellen dat cliënten daardoor minder snel een luier opgedrongen krijgen omdat er geen tijd is om ze regelmatig naar de wc te begeleiden. De opbouw van het personeelsbestand verschilde ook. In een Nederlands verpleeghuis lopen veel specialisten rond, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten. In de Finse situatie worden alle taken verricht door ‘practical nurses’ (verpleegkundigen) met een ‘polytechnic nurse’ (HBO-verpleegkundige) als teamleider. Een uitvloeisel van dit systeem kan zijn dat niet iedere cliënt de op hem toegesneden zorg krijgt. Maar er zijn wel meer handen aan het bed waardoor de cliënt veel aandacht zal krijgen met meer levensvreugde tot gevolg. Zo heeft elk systeem zijn voor- en nadelen.

Het uitdelen van medicijnen leverde een onvervalst déjà vu-moment op. Op een karretje stonden pillenbekers voor verschillende patiënten die vanuit voorraadpotten werden gevuld. Zo heb ik het 35 jaar geleden ook geleerd, maar sinds die tijd is er veel veranderd op het gebied van kwaliteitszorg. Toen ik aangaf dat je zo minder goed kunt controleren of elke patiënt de juiste medicijnen ontvangt, hoorde ik een illustratief verhaal. Een tijdje terug was iemand tegen de kar opgelopen en waren alle bekers omgevallen. Het was toen een heel karwei geweest om alles weer in de juiste potjes te krijgen; weggooien en opnieuw beginnen was blijkbaar geen optie.
Een plezierige ervaring vond ik de rust en gezelligheid tijdens de lunch. Dat kwam niet alleen doordat elke afdeling over verschillende leuk aangeklede zitjes beschikte, maar ook doordat de maaltijden netjes werden opgediend en de verpleegkundigen er even bij gingen zitten voor  een praatje. Dat gun ik de Nederlandse ouderen ook.

Ik sprak een jonge verpleegkundige die een cliënt fysio-oefeningen liet doen. Ze had in haar driejarige opleiding geleerd om de fysio-toestellen op de juiste wijze te gebruiken en ze beschikte over boekjes met oefeningen. Hiermee ging ze voortvarend aan de slag. En dat is natuurlijk een geheel andere benadering dan die van onze fysiotherapeuten met een vierjarige HBO-opleiding. De verpleegkundige controleerde voornamelijk of de cliënt het apparaat goed gebruikte. Ik legde uit dat haar Nederlandse collega’s dit werk overlieten aan een fysiotherapeut. En ik schoot in de lach toen ik haar oprechte verbazing bemerkte over het feit dat onze verpleegkundigen  een jaar langer onderwijs krijgen maar dit soort dingen niet leren: “Wat doen ze dan al die tijd op school?”.

 

Vijf sterren all-inclusive

Afbeelding

Onderdeel van Woonzorggroep Samen

Verpleeghuis Magnushof in Schagen

Vandaag was het de dag van de zorg. Een mooie gelegenheid om in mijn woonplaats Schagen het verpleeghuis Magnushof te bezoeken. Ik kreeg er een rondleiding van een enthousiaste medewerkster.

 

Dit moderne huis heeft veel te bieden. Er wordt een prachtige gesloten tuin aangelegd voor de dementerende bewoners. De afdeling fysiotherapie heeft een aantrekkelijke sportzaal en beschikt daarnaast over een verwarmd zwembad voor bewegingstraining. Ook is er een dagbehandeling en kan er gebruik worden gemaakt van de diensten van ergonomen, logopedisten, een hoorspecialist, een kapster en een schoonheidsspecialiste. Tenslotte beschikt het huis over een uitgebreide eigen keuken. Nieuw voor mij was dat dit alles niet alleen was bedoeld voor bewoners van de Magnushof maar voor iedereen in de omgeving, zij het op indicatie of tegen betaling.

 

De meeste bewoners beschikken over een eigen kamer en mede door een aantrekkelijk lentezonnetje buiten, speelde een kort moment de vergelijking met een vijf sterren all-inclusive vakantieoord door mijn hoofd. Meteen daarna werd die gedacht weer verdrongen. In een verpleeghuis hebben de meeste bewoners levenslang; ze kiezen er niet vrijwillig voor, maar omdat het niet anders kan. Dan is het fijn om te zien dat mensen die zich veelal in hun laatste levensfase bevinden, kunnen worden verzorgd in een omgeving met vijfsterren-uitstraling.