Behandel de zorgvrager als koning

Behandel de zorgvrager als koningWe moeten in de zorg meer toe naar een de-klant-is-koning principe zoals een ondernemer dat hanteert. Die luistert goed naar wat de klant nodig heeft, doet een passende aanbieding en legt de afspraken vast in een contract dat beide partijen ondertekenen. Een zakelijke houding die nodig is want de ondernemer wil alleen leveren wat is afgesproken. Voor meerwerk wordt het contract aangepast en de prijs verhoogd. De houding van een goede ondernemer is niet alleen zakelijk, maar zeker ook gericht op de relatie. Hij is vriendelijk en meedenkend, want hij wil dat de klant later terugkomt voor een nieuwe opdracht.

De beroepshouding die ik in de zorg vaak tegenkom is: ‘Ik doe het nog wel even’. Bijvoorbeeld iemand een extra douchebuurt geven als daar om wordt gevraagd. Vaak uit medeleven met de zielige zorgvrager. Maar de beroepshouding die ik graag zou zien is enerzijds professioneel en zakelijk, en anderzijds vriendelijk en meedenkend.

Essentieel voor het zakelijke aspect is het maken van duidelijke afspraken en het vernieuwen van die afspraken als dat nodig is. De basis hiervoor ligt in het zorgplan of het verpleegplan. Dat is in feite een zakelijk contract dat zowel door de zorgaanbieder als de zorgvrager ondertekent moet worden. Vervolgens vormt het de basis voor het handelen van de zorgverlener. Er kunnen ook afspraken in staan die de zorgvrager moet nakomen, bijvoorbeeld zelf de kamer opruimen of zelf douchen.
Ik merk vaak dat het zorgplan wordt gezien als een administratieve bijkomstigheid en niet als basis voor handelen. Dat is vreemd want in het zorgplan staan alle essentiële afspraken. En als besloten wordt dat extra zorg nodig is dan moet dat meteen worden aangekaart bij het indicatieorgaan of de verzekeraar. Belangrijk is dat de afspraken in het zorgplan vervolgens worden aangepast in overleg met de zorgvrager.

Een goede rapportage van de zorg is ook van belang. Op grond hiervan kan het zorgplan worden aangepast. Ik vraag aan mijn stagelopende leerlingen of ze de rapportage wel eens bespreken met de zorgvrager. Dat blijkt vrijwel nooit te gebeuren, al was het alleen maar omdat die er nooit naar vraagt. Er worden regelmatig eenzijdig gemaakte afspraken in opgenomen. Daarmee komen we niet tot een up-to-date zorgplan waarin afspraken staan die met wederzijdse instemming zijn gemaakt.

Hoe kan je komen tot een de-klant-is-koning benadering? Begin met aan de zorgvrager te vragen wat hij aan zorg nodig heeft, in plaats van wat hij graag zou willen. Kom tot duidelijke afspraken over de te leveren zorg en over wat van de zorgvrager wordt verwacht. Behandel hem als koning in de commerciële wereld: iemand voor wie je je best doet zodat hij graag bij jou terugkomt. Maar houd je ook aan de afspraken in het zorgplan en werk alle afspraken bij in overleg met de zorgvrager.

De val van mijn moeder

Blog 'De val van mijn moeder' door Paulien KnolWat maak je mee als je oude, enigszins verwarde moeder struikelt en haar bovenarm breekt? Schrijver Ernst Timmer laat een zoon op luchtige toon vertellen wat er achtereenvolgens gebeurt in twee ziekenhuizen en op twee verpleeghuisafdelingen in het DWDD boek van de maand. De zoon raakt al snel geïrriteerd door de informatievoorziening in het ziekenhuis – enerzijds door het ontbreken ervan en anderzijds door tegenstrijdigheden erin. Een paar voorbeelden:
– De week voor de operatie moet de gebroken arm ‘uitzakken’ en daarbij is het noodzakelijk om de pols naar boven te houden. Of juist naar beneden volgens een ander.
– Een verkeerde rollator wordt in overleg met de verpleging verwijderd, maar de volgende ploeg zet hem gewoon weer terug.
De zoon vindt een communicatiesteunpunt in verpleegkundige Anke. Maar die is er helaas niet elke dag.

Bij langdurige zorg zoals in verpleeghuizen en bij de thuiszorg wordt vaak een ´evv-er´ toegewezen, een ‘eerst verantwoordelijk verpleegkundige/verzorgende’. In het verpleeghuis van de moeder is dat Prem. Zij zal voor de toegewezen patiënt de zorg coördineren en ze is daarmee het eerste aanspreekpunt voor patiënt en familie, voor collega’s en voor haar organisatie. De zoon stuit al snel op een zwak punt in dit systeem, namelijk dat zijn aanspreekpunt niet altijd aanwezig is. En hij heeft haar dringend nodig als blijkt dat zijn niet-incontinente moeder met een luier om moet lopen. De verzorgende die hij hierop aanspreekt wil deze ongewenste situatie niet veranderen want het staat voorgeschreven in het door Prem geschreven zorgplan. En Prem is onbereikbaar vanwege nachtdienst.

Een systeem met evv-ers kan prima werken, maar het wordt niet altijd goed uitgevoerd. Bij afwezigheid van de evv-er wordt de zorg natuurlijk overgenomen door collega’s, maar de verantwoordelijkheid voor het zorgplan wordt vaak niet overgedragen. In een goed zorgplan staat duidelijk wat de aanleiding is voor een bepaalde maatregel en wordt de gekozen oplossing gemotiveerd. Ook wordt dit besproken met de patiënt of zijn vertegenwoordiger. Volgens het zorgplan van Prem mag de moeder alleen onder begeleiding naar het toilet omdat ze valgevaarlijk is, terwijl ze niet snapt dat ze op een knopje moet drukken om een begeleider op te roepen. Als oplossing voor dit probleem is voor het gebruik van incontinentiemateriaal gekozen. Het zorgplan was nog niet met de zoon besproken en hij denkt aan een heel andere oplossing, namelijk dat men vaker aan zijn moeder vraagt of ze naar het toilet wil gaan. De zoon vond het verschrikkelijk dat zijn moeder onnodig moest gaan leren om in een luier te plassen. En ik vind het jammer dat de verzorgende die hier op werd aangesproken zich verschool achter het zorgplan en niet in actie kwam om dat aan te passen.

Het betreft hier een gebeurtenis in een roman, maar u mag ervan uitgaan dat dit soort gevallen zich dagelijks in ons land voordoen. Waar het mij om gaan is dat zorgverleners enerzijds goed getraind worden in het opstellen van zorgplannen en anderzijds meer met elkaar praten over de motivering om bepaalde maatregelen aan patiënten op te leggen. Er wordt erg veel overleg gevoerd in de gezondheidszorg, maar dat gaat naar mijn mening soms te weinig inhoudelijk over de patiënt en nog minder over de mens achter de patiënt.

Na deze ernstige woorden wil ik benadrukken dat de situaties in ‘De val van mijn moeder’ met veel humor zijn opgetekend waardoor het een erg leuk boek is geworden voor een breed publiek. Ga dit zeker lezen als je mantelzorger, evv-er of een leerling van mij bent!